Szyfrowanie przez przestawianie

Przestwaiając szyk liter w słowie można otrzymać inne słowo zwane anagramem.  Szyfrowanie przez przestawianie jest osiągane podobnie. Jest bardzo dużo możliwych przestawień, jakie można uzyskać na szyfrowanym tekście. Liczbę możliwych do uzyskania przypadków określa wzór n!, gdzie n jest liczbą szyfrowanych elementów.

W praktyce szyfrowanie przez przestawianie dotyczy jakiegoś szczególnego przypadku. Można np. uzyskać zaszyfrowany tekst przestawiając każde dwie kolejne litery w tekście jawnym. Znana jest również tzw. metoda płotu, w której na początku kolejne litery tekstu jawnego są zapisywane na zmianę w dwóch rzędach, a następnie za kryptogram przyjmuje się kolejne litery w pierwszym rzędzie a następnie w drugim. Liczba rzędów może być większa od 2. Dla słowa INFORMATYKA wyglądałoby to następująco:

I F R A Y A
N O M T K

Zakodowane słowo: IFRAYANOMTK