Logiczna sekwencja znaków

Jest to kolejny sposób szyfrowania metodą szyfru podstawieniowego tym razem z wykorzystaniem w roli alfabetu szyfrowego elementów ciągu liczbowego. Kluczem będzie tu wzór według którego można określić kolejne elementy ciągu. Można sobie wyobrazić w tej roli dowolny ciąg. Jedyny warunek, jaki muszą spełniać wyrazy tego ciągu to niepowtarzalność, względem poprzednich wyrazów. Dzieki temu będzie można taki zakodowany ciąg zdekodować, odzyskując utajnioną informację.

Poniżej zamieszczono aplikację realizującą szyfrowanie / deszyfrowanie tą metodą. Przyjęto tu wzór ogólny ciągu postaci an=n2+n. Dla zaproponowanego klucza można wyznaczyć następującą tabelę:

Alfabet jawny

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Wyraz ciągu

2

6

12

20

30

42

56

72

90

110

132

156

182

Alfabet jawny

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Wyraz ciągu

210

240

272

306

342

380

420

462

506

552

600

650

702