Kod Morse'a

Na pewno każdy słyszał kiedyś o alfabecie Morse'a. Nie jest to wprost szyfr, ale kod umożliwiający przekazywanie wiadomości w postaci ciągu kresek i kropek. Kreska powinna trwać co najmniej tyle czasu, co trzy kropki. Odstęp pomiędzy elementami znaku powinien trwać jedną kropkę.

Kodowanie wiadomości można określić jako jedną z odmian szyfrowania metodą podstawiania. Problem polega tu jednak na tym, że z reguły kody takie są ogólnie znane i łatwo jest zdekodować zaszyforwaną takim kodem wiadomość. Z tąd często stosowanie kodów jest jedym z etapów szyfrowania. Przykładem może tu być kod ASCII, który stosuje się do zamiany znaków na bajty.

Poniżej zamieszczono aplikację realizującą kodowanie / dekodowanie kodem Morse’a. Kreska reprezentowana jest tu przez ‘1’, kropka przez ‘0’.