Szyfr afiniczny

Jest to szczególny przypadek szyfru podstawieniowego, w którym realizacja procesu szyfrowania odbywa się według następującej funkcji

, gdzie

x –szyfrowana litera, wg. tablicy

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

a, b – klucz

m - liczba liter w alfabecie

jeśli a = 1 mamy doczynienie ze zwykłym przesunięciem, tak jak w szyfrze Cezara

Aby umożliwić deszyfrowanie należy ustalić, kiedy powyższa funkcja ma dokładnie jedno rozwiązanie dla zmiennej x. Tylko dla takich wartości a i b, które spełniają ten warunek, można stosować to szyfrowanie.

Aby proces szyfrowania mógł być odwracalny w alfabecie 26 znakowym a może przyjąć jedną z następujących wartości: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23 i 25. Jeśli chodzi o b może nią być dowolna liczba całkowita z zakresu 0 – 25 (alfabet 26 znaków).

Poniżej zamieszczono aplikację realizującą szyfrowanie / deszyfrowanie tą metodą.