Kwadrat Polibiusza

To szyfr który bazuje kwadracie zbudowanym z 25 liter alfabetu. Metoda szyfrowania polega na przypisaniu każdej literze alfabetu jawnego zestawu dwóch cyfr odpowiadających położeniu tej w kwadracie Polibiusza. Pierwsza cyfra jest numerem wiersza w którym znajduje się szyfrowany znak, druga numerem kolumny.

1

2

3

4

5

1

A

B

C

D

E

2

F

G

H

I/J

K

3

L

M

N

O

P

4

Q

R

S

T

U

5

V

W

X

Y

Z

W realizacji szyfrowania Kwadratem Polibiusza wprowadzono pewną modyfikację wynikającą z tego, że alfabet mający 26 znaków nie mieści się w kwadracie 5x5. W zamieszczonej poniżej realizacji szyfrowania tą metodą przyjęto następująco postać kwadratu Polibiusza:

1

2

3

4

5

1

A

B

C

D

E

2

F

G

H

I

J

3

K

L

M

N

O

4

P

Q

R

S

T

5

U

V

X

Y

Z

Można zauważyć, że brak jest tu litery W. Jej szyfrowanie jest przeprowadzane jak w przypadku dwóch liter V.