Wprowadzenie do kryptografii

Szyfrowanie to czynność polegająca na utajnianiu wiadomości. Szyfr jest ustaloną metodą tego utajniania, która zwykle polega na zastępowaniu tekstu wiadomości innym tekstem. Z treści wiadomości zaszyfrowanej bez znajomości metody szyfrowania nie da się zrozumieć znaczenia tekstu oryginalnego.

Wiadomość utajniana określa się mianem tekstu jawnego, a jego zaszyfrowany odpowiednik kryptogramem.

Tekst można szyfrować na dwa sposoby. Mamy więc szyfry przestawieniowe i podstawieniowe. Szyfrowanie przestawieniowe polega na przestawieniu kolejności znaków w obrębie tekstu jawnego. Szyfrowanie podstawieniowe polega na zastępowaniu kolejnych znaków tekstu innymi znakami.

W kryptografii kluczowe znaczenie odgrywa pojęcie klucza. Jest on ściśle powiązany z metodą szyfrowania. Gwarantuje, przy obecnie dość szeroko dostępnej wiedzy na temat metod kryptograficznych, niejawność szyfrowanej informacji. Bez znajomości klucza nie powinno się dać rozszyfrować wiadomość. Klucz należy więc chronić. Często pojawia się tu problem przekazywania klucza odbiorcy wiadomości, tak aby nikt inny go nie poznał.

Tak narodziła się kryptografii a z kluczem jawnym i obecnie bardzo popularny szyfr RSA.

W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną najbardziej popularne metody szyfrowania, których analizą zajęto się w ramach projektu ENIGMATIC.